1- Bağımsız Temsilci , “Etik Kurallar Sözleşmesi” ni okuduğunu ve burada belirlenmiş olan kurallara uygun şekilde İNOVADİ markalı ürünlerinin tanıtım ve satışını yapmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

2- Bağımsız Temsilci, sosyal medya hesabı açarken şirketimizin resmi hesabını andıracak isimler, resimler ve görüntüler kullanamaz. Açacağı sosyal medya hesabının ön tarafına veya arka tarafına gelecek şekilde kendi ismini veya bulunduğu yeri (bulunduğu şehri) belirtebilir. Hesabına bu hesabın şirket ile bağlantılı bir hesap olmadığını ve kendi kişisel hesabı olduğunu ifade eden bir ifade eklemesi gerekir.

3- Bağımsız Temsilci, sosyal medya hesabından olumsuz, şirket aleyhinde olacak şekilde şirketi olumsuz etkileyecek paylaşımlar yapamaz. Ayrıca her hangi bir sosyal medya hesabında veya sosyal medya paylaşımında olumsuz tarzda yorumlar yazamaz.

4- Bağımsız Temsilci, şirket yetkililerine ve şirket çalışanlarına her durumda ve şartta saygılı ve nazik davranmak zorundadır. Sözlü ve yazılı tartışma ortamı oluşturacak şekilde hareket tarzı içinde bulunma veya hakaret oluşturacak fiil ve sözlü eylemlerde bulunamaz. Aksi durumda Bağımsız Temsilcilik sözleşmesinin 3.34. maddesinin derhal uygulanacağını  kabul ve taahhüt eder.

5- Bağımsız Temsilci, toplantılarda başka bir Temsilci’nin misafirine ve ekibine iş teklifinde bulunamaz.  

6- İNOVADİ’nin / Şirketin ( NOGAYT ENDÜSTRİ KİMYA ARGE İÇ VE DIŞ TİC.A.Ş.) şehirlerde düzenlemiş olduğu iş fırsat toplantılarındaki toplantı kayıtları esastır. Misafiri kim davet etmiş ise, misafir o kişinin organizasyonuna dahil olabilir. Misafir ile ilgilenilmemiş veya katılan misafirin 3 gün içerisinde pasif kaydı oluşturulmamış ise davet edilip katılan misafir başka bir bağımsız temsilcinin alt organizasyonu olabilir.

7- Bağımsız Temsilciler arasında para ve ürün alışverişi asla yapılamaz. Yapıldığı takdirde şirket hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.

8- Şirketin tesisleri, şirketin Yönetim Kurulu’nun belirlemiş olduğu kariyerler ve belirlemiş olduğu programlar dâhilinde gezilebilir.

9- Şirket ürünlerinin tanıtımında maksadını aşan, hukuka aykırı, yanıltıcı ve umut tacirliği şeklinde yorumlara sebep olacak ifadelere yer verilemez.

10- Her sponsor kendi ekibine sponsorluk ve liderlik yapar. Hiçbir Bağımsız Temsilci bir başka Bağımsız Temsilci’nin ekibine izinsiz olarak plan, program ve sunum yapamaz. Sponsor eğer isterse ve davet ederse bir başka sponsor görüşmelerine ve sunumlarına destek olabilir.

11- Bir Bağımsız Temsilci,  ev toplantısı veya otel toplantısı için şirketi arayıp maddi bir destek isteyemez.

12- Temsilciler hak etmiş oldukları primlerini sosyal medya hesaplarında paylaşamaz, sahne dahil herhangi bir yerde dile getiremez ve gerçeğe aykırı beyanda bulunamaz.  

13- Bağımsız Temsilciler, alt organizasyonda olan fakat tanımadıkları kişileri arayarak rahatsız edemezler. Her bağımsız temsilciden sorumlu bir bağımsız temsilci veya lideri vardır. Lideri olmayan temsilciler şirketi bu konuda bilgilendirmelidirler.

14- Şirket’in çalışmış olduğu projeler ve projeler için belirlemiş olduğu başkan ve eğitimcilere saygı duyulması zorunludur. Aksi durumda Şirket’in müeyyide uygulama hakkı mahfuzdur.

15- Şirket Etik Kurallar Sözleşmesinde açıkça belirlenen kurallara uygun hareket etmediği kanaatine varılan BAĞIMSIZ TEMSİLCİ 'ye kayıtlarda bulunan BAĞIMSIZ TEMSİLCİ 'nin kendi beyanı olan iletişim bilgilerine (mail,e-posta, posta, telefon, sosyal medya hesapları,..) uyarıda bulunarak derhal ve tek taraflı BAĞIMSIZ TEMSİLCİ’lik askıya alınabilir, kurallara uymadığı ve iş gereği kabul edilemez şekilde aykırılıkta bulunulduğu tespit edilmesi durumunda sözleşmenin tek taraflı olarak feshedileceğini şimdiden kabul ve taahhüt eder.  

16- Bağımsız Temsilci kişilerin farklı sponsorların altında üyelik kaydı yaptırdığının tespiti halinde tüm üyelik hesapları süresiz kapatılır. Bu kişiler, ayrı gruplara-sponsorlara kaydolup hediye, prim ya da ödül almaları tespit durumunda hak edişleri ödenmez. Ödenmiş olan hak edişler geri talep edilir ve talep tarihinden itibaren 1 hafta içinde iade edilmemesi durumunda hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmadan yasal takip yollarına geçilir.

17- Sermaye şirketi olarak kayıtlı bulunan Bağımsız Temsilciler ödüle hak kazanması durumunda, ödülden (tatil ve seyahatten) sadece bir kişi yararlanacaktır. Ödülden kimin yararlandırılacağı (ödülü kullanacak olan) NOGAYT ENDÜSTRİ KİMYA ARGE İÇ VE DIŞ TİC.A.Ş’ne yazılı olarak bildirecektir.

18- NOGAYT ENDÜSTRİ KİMYA ARGE İÇ VE DIŞ TİC.A.Ş, şikayet üzerine veya resmen yasada, yönetmelikte ve sözleşmeyle belirlenmiş olan herhangi bir kuralın ihlal edilmiş olup olmadığının araştırılması için bir Bağımsız Temsilci’nin üyeliğini 2 aya kadar askıya alma veya dondurma hakkına sahiptir.

19- NOGAYT ENDÜSTRİ KİMYA ARGE İÇ VE DIŞ TİC.A.Ş, yeni kaydolmak isteyen bir Bağımsız Temsilci’nin başvurusunu veya tekrarlanan bir başvuruyu kabul veya reddetme hakkına hiçbir gerekçe göstermeksizin sahiptir.

20- NOGAYT ENDÜSTRİ KİMYA ARGE İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş , Bağımsız Temsilcisi’nin son sipariş tarihinden itibaren 6 ay süre ile sipariş vermemesi ve/veya kayıt yaptırdığı tarihten itibaren 3 ay içinde herhangi bir sipariş vermemesi halinde Temsilciliği sona erdirir. Bağımsız Temsilci tekrar kayıt yenilemek istediği zaman sadece kendisine bağlı grubunu kaybeder. Bağımsız Temsilci tekrar kayıt yaptırdığı takdirde, dilediği kişinin grubuna dahil olabilir.

21- Bağımsız Temsilcilere ait site ve sponsor link aracılığıyla üye kaydı yaptırılabilir. Üyelik başvurusundan itibaren sponsor link kayıtları 48 saat içinde kendisi tarafından yazılı itiraz edilmesi durumunda ve/veya kendi üyelik bilgileri ekranından değişiklik yaparak talep ettiğinde gerçekleştirilecektir. Yeni kaydın alt ekibi ve siparişi var ise değişiklik talebi reddedilecektir. Aynı ekip içinde hatalı kayıt işlemleri sebebiyle başvuruların kayıt tarihi ile aynı tarihte gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bunun dışındaki talepler işleme alınmayacaktır.

22- Bir Bağımsız Temsilci’nin kayıtlı olduğu sponsordan bir diğerine geçebilmesi sadece özel durumlarda ve NOGAYT ENDÜSTRİ KİMYA ARGE İÇ VE DIŞ TİC.A.Ş’nin onayıyla mümkündür.

23- Bağımsız Temsilciler, NOGAYT ENDÜSTRİ KİMYA ARGE İÇ VE DIŞ TİC.A.Ş’ne yazılı olarak bildirmek ve belirlenen şartları karşılamak koşuluyla “ Eğitim ve Kayıt Ofisi ” açabilir.

24- Faaliyetlerini devam ettiremeyecek düzeyde sağlık sorunu yaşayan bir girişimci, mevcut durumunu belgelendirmesi şartıyla, 18 yaşını doldurmuş 1. derece yakınına ya da temsilcisine tüm haklarını devredebilir.

25- Bir Bağımsız Temsilcinin boşanması halinde, Temsilciliğin hangi tarafa verileceğine öncelikle tarafların kararına göre hareket edilecektir. Tarafların anlaşamama halinde mahkemenin, arabulucunun veya hakem tarafların tayin edeceği yetki kişinin kararına göre hareket edilecektir.  Ancak Temsilcilik bölünemez.

26- 25. madde de belirtilen şekilde, taraflar arasında boşanma davası açılması durumunda Boşanma davasının kesinleşmesine kadar geçen sürede hak edilen prim, ödül, hediye ve bonuslar ilk kayıt olana ödenir.

27- Temsilcilik sadece 1.derece (anne, baba ve çocuklar) akrabalara NOGAYT ENDÜSTRİ KİMYA ARGE İÇ VE DIŞ TİC.A.Ş’nin onayı ile devredilebilir. Temsilciliğini devreden bir kişi, NOGAYT ENDÜSTRİ KİMYA ARGE İÇ VE DIŞ TİC.A.Ş onayı ile ve en az 6 ay geçtikten sonra yeniden Temsilci olmak için başvuru yapabilir. Üyeliği yeni devir alan bağımsız temsilci, 12 aydan önce başka bir temsilciye haklarını devredemez.

28- Bağımsız Temsilci, dilediği zaman yazılı olarak bildirimde bulunarak İNOVADİ Markalı ürünlerin satışına dair üyeliğinden “istifa ederek” ayrılabilir. NOGAYT ENDÜSTRİ KİMYA ARGE İÇ VE DIŞ TİC.A.Ş Yönetmeliği kapsamında elde etmiş olduğu tüm haklarından feragat etmiş olur ve grubundan kopar.

29- Ayrılmış olan bir Bağımsız Temsilci, Bağımsız Temsilciliğinin sona erdiği tarihinden itibaren 6 ay geçmeden tekrar üyelik başvurusu yapamaz. Yüz kızartıcı suçlardan (hırsızlık, dolandırıcılık, emniyeti suistimal, rüşvet, zimmet, irtikap, özel ve resmi belgede sahtecilik, ..gibi ) veya NOGAYT ENDÜSTRİ KİMYA ARGE İÇ VE DIŞ TİC.A.Ş’nin  satış ve pazarlama ilkeleri bakımından önemli gördüğü başkaca suçlardan mahkum olmuş veya Bağımsız Temsilci olduktan sonra bu kapsamda bir suçtan mahkumiyet aldığı tespit edilen İNOVADİ Markalı ürünlerin Bağımsız Temsilcisi’nin kaydı  derhal silinir. Bağımsız Temsilci kaydının bu nedenle silinmesi nedeniyle NOGAYT ENDÜSTRİ KİMYA ARGE İÇ VE DIŞ TİC.A.Ş’den hiçbir hak ve alacak talebinde bulunamaz. Ayrıca mahkum olduğu tarihten, NOGAYT ENDÜSTRİ KİMYA ARGE İÇ VE DIŞ TİC.A.Ş tarafından mahkûmiyeti tespit edildiği tarihe kadar, suç duyurusunda bulunma hakkı saklı kalmak kaydıyla, yapmış olduğu işlemlerden doğan/doğacak maddi ve manevi zararlardan NOGAYT ENDÜSTRİ KİMYA ARGE İÇ VE DIŞ TİC.A.Ş’ye ve 3. Kişilere karşı sınırsız sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.

30- Online Pazar yerlerinde (Trendyol, Hepsiburada ,N11,Amazon,.. vs. ) ürün satışları konusunda katalog fiyatının altında ürün satışı yasaktır.

31- Bağımsız Temsilcinin veya temsilciliği kendi isteğiyle veya şirket tarafından sonlandırılmış kişilerin, hangi amaçla faaliyet gösterirse göstersin, internet siteleri ve/veya www.sikayetvar.com gibi internet siteleri başta olmak üzere, whatsapp mesajları da dahil olmak şartı ile herhangi bir sosyal medya ortamında, genel paylaşımlarla veya direk mesajlarla İNOVADİ markasının  ticari itibarını zedeleyecek, ürünlerini kötüleyecek paylaşımlarda bulunmaz. Şirketin, bu tarz davranış sergileyenlere karşı şikâyet ve tazminat haklarını saklıdır.

32- Katalog fiyatının altında ürün satan kişilerin ekranları 10 gün kapatılır. Tekrarı halinde süresiz ekran kapatma işlemi uygulanır. Bundan dolayı hangi isim adı altında olursa olsun NOGAYT ENDÜSTRİ KİMYA ARGE İÇ VE DIŞ TİC.A.Ş’den hiçbir hak talep edilemez.

33- Pazar yerlerinde katalog fiyatının en fazla %20 ‘si eklenerek satış yapılır. Daha yüksek fiyatlı satışlar ya da daha düşük fiyatlı satışlar sözleşme ve satış politikası ihlali anlamına gelir.

34- Bağımsız Temsilciler kendi web sayfaları üzerinde 36. Madde belirtildiği şekilde yine bu kurallara uyarak satış yapabilir.

35- Bağımsız Temsilciler web sayfası açarken, sayfanın bağımsız temsilci sayfası olduğunu belirtir ibareler kullanarak, her sayfanın ekran görüntüsü ekli şekilde mail ile şirkete gönderilerek şirketten yazılı onay almalıdır. Web sitesi kurarken firma ismini kullanarak kayıt, onay, online, üyelik, üye ol gibi şirket hesabını andırır isimler almamalıdır. Almak istedikleri domain için onay almalıdırlar. Aldıkları domain, web sayfası ismi ile firma web sitesinden üstte reklama çıkıp bağımsız temsilci adaylarını ve tüketicileri yanlış yönlendirmemelidirler. Bu durum tespit edildiğinde bağımsız temsilcilikleri askıya alınır, gerekli hallerde ise bağımsız temsilcilikleri sonlandırılır. web sitesi haricinde mobil uygulama yapmak, yaptırmak kesinlikle yasaktır. Mobil uygulama yaptıranların temsilciliği anında sonlandırılır. Akabinde haklarında önce suç duyurusu bulunulur. Daha sonra başta sözleşmeye aykırılık olmak üzere tüm yasal hakları kapsayacak şekilde, verilen zararlar karşılanacak şekilde tazminat davası açılır.